Return to Article Details การปิดการขายในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างพนักงานขาย และลูกค้าในธุรกิจเครื่องสำอาง (Sales Closing in Social Interaction between Sales Persons and Customers in the Cosmetics Business) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy