กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้คุณค่าการผลิตผ้าทอแบบมีจิตสำนึก ที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อผ้าทอซ้ำของลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy