กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลไบโอเมตริก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy