กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy