กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทปริทัศน์หนังสือ: Patrick Thaddeus Jackson. (2016). The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. London, Routledge 2nd Edition 272 p. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy