กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและจัดการแรงงานต่างด้าว : ในช่วงการแพร่ระบาดโควิค 19 กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy