กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลัก ที่ต้องการในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงสถานการณ์โควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy