กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินคดีของผู้พิพากษาทางอาชญา: มุมมองของนักศึกษาในกรุงพนมเปญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy