กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นโยบายแรงงานข้ามชาติกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน: กรณีศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy