กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง) ของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy