กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy