กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy