กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy