กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งต่อการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy