Return to Article Details การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้แนวคิดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพสานเข่งปลาทูบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา Download Download PDF