วารสารวิชาการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคา กรณีศึกษา: อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF