กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF