กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงพระพุทธในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสังคม : กรณีศึกษาโรคระบาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF