กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มิติของการตีความคำสอนของศาสนาส่งผลต่อจุดยืนและวิธีการเข้าถึงความจริงสุงสุด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF