กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลงโทษประหารชีวิตในมุมมองทางพุทธจริยศาสตร์และปรัชญาตะวันตก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล