กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเชื่อเกี่ยวกับผีและพุทธที่ปรากฎในพิธีกรรมพื้นบ้าน:กรณีศึกษาพิธี"ส่งในบ้าน"ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดตราด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล