กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยพลังอำนาจของชาติด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy