Contact

กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต สำนักงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Phone 045-352000 ต่อ 1234

Support Contact

น.ส.สมฤทัย ประสานพิมพ์ (Miss Somrutai Prasanpim)
Phone 045-352000 ต่อ 1234