กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้กิจกรรมพหุประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำของนักเรียนออทิซึมสเปคตรัมระดับรุนแรง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy