Return to Article Details การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาล้านนาโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย Download Download PDF