กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Samayabhedoparacanacakra: คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF