กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จักกวัตติสูตร : ศึกษาวิเคราะห์บนฐานทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF