กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จักกวัตติสูตร : ศึกษาวิเคราะห์บนฐานทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล