กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ครุธรรม 8 เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือไม่ (1) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF