กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระอรหันต์ปัญญาวิมุต ต้องอาศัยฌานสมาบัติ ในการบรรลุธรรมหรือไม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF