กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระอรหันต์ปัญญาวิมุต ต้องอาศัยฌานสมาบัติ ในการบรรลุธรรมหรือไม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล