กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิแนวพุทธเซน ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติธรรมชาวฝรั่งเศส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล