กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิแนวพุทธเซน ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติธรรมชาวฝรั่งเศส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF