กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF