กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Tridanฺdฺi-sutra ในคัมภีร์ทีรฆาคมะฉบับใบลานภาษาสันสกฤต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล