กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Tridanฺdฺi-sutra ในคัมภีร์ทีรฆาคมะฉบับใบลานภาษาสันสกฤต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF