กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Samayabhedoparacanacakra: คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF