กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “มัธยมอาคม” ฉบับสันสกฤตในชิ้นส่วน คัมภีร์ใบลานที่กาฐมาณฑุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF