กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คัมภีร์มูลมัธยมกการิกาแปลไทย (1): คำแปลโศลกไหว้ครู และอรรถาธิบาย pratītyasamutpāda ในคัมภีร์ Prasannapadā ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF