กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คัมภีร์มูลมัธยมกการิกาแปลไทย (1): คำแปลโศลกไหว้ครู และอรรถาธิบาย pratītyasamutpāda ในคัมภีร์ Prasannapadā Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล