กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลานเพื่อวินิจฉัยคำต่างในพระไตรปิฎก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล