กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จารึกเสาแปดเหลี่ยมชัยนาท: จารึกอรรถกถาอภิธรรมที่เก่าที่สุดในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF