กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เอรกปัตตนาคราช (1): ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างฉบับบาลีและคัมภีร์อื่นๆ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF