กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เอรกปัตตนาคราช (2): ศึกษาคาถาที่สอดคล้องกันในคัมภีร์ต่างฉบับ และวิเคราะห์ภาพสลักหินที่ภารหุต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF