กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระพุทธศาสนามหายาน: เหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย (3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF