กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎก ใบลานอักษรขอมคัมภีร์มัชฌิมนิกาย ที่พบในประเทศไทยและกัมพูชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF