กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระมหากัจจายนะในเอกสารฉบับต่าง ๆ (1) : ทัศนะว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับพระนาลกะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล