กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระมหากัจจายนะในเอกสารฉบับต่าง ๆ (1) : ทัศนะว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับพระนาลกะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF