กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระมหากัจจายนะในเอกสารฉบับต่างๆ (2): ภารกิจมอบหมายจากพระเจ้าจัณฑปัชโชต และพระพุทธเจ้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy