วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF