กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ: กรณีศึกษาองค์การสวนยาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy