กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการแปลผลการใช้สถิติพาราเมตริกและนันพาราเมตริกในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy