กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อ และการใช้บริการต่อเนื่องของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาคกลางตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy