กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy