กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรับผิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท:ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางวินัยกับความรับผิดทางละเมิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy