กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามและประเมินผลนโยบายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy